Search Materials
Sort materials by
Search Materials
Get more information on the MERLOT Editors' Choice Award in a new window.
Get more information on the MERLOT Classics Award in a new window.
Get more information on the JOLT Award in a new window.
Go to Search Page
View material results for all categories
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II


        

Refine Your Search:

Materials 131 - 140 shown of 1,559 results

ילדים זו (כבר לא) שמחה: מדינת ישראל והילדים שלה

על השינויים שחלו במעמדו של הילד בחברה הישראלית, ועל הצמצום שחל באחריות של המדינה לילדיה, כפי שהוא משתקף בתכנית הכלכלית החדשה.... see more
Material Type: Reference Material
Author: אורית רוזין
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 09, 2011
Peer Review for material titled "ילדים זו (כבר לא) שמחה: מדינת ישראל והילדים שלה"
User Rating for material titled "ילדים זו (כבר לא) שמחה: מדינת ישראל והילדים שלה"
Member Comments for material titled "ילדים זו (כבר לא) שמחה: מדינת ישראל והילדים שלה"
Learning Exercises for material titled "ילדים זו (כבר לא) שמחה: מדינת ישראל והילדים שלה"
Personal Collections for material titled "ילדים זו (כבר לא) שמחה: מדינת ישראל והילדים שלה"
Accessibility Info for material titled "ילדים זו (כבר לא) שמחה: מדינת ישראל והילדים שלה"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

מדיניות הגירה במציאות גלובלית משתנה

סוגיית ההגירה על היבטיה השונים - מהגרים, עובדים זרים, שוהים לא-חוקיים ופליטים - נמצאת מזה שנים אחדות על סדר היום הציבורי... see more
Material Type: Reference Material
Author: המכון הישראלי לדמוקרטיה -
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Nov 21, 2010
Peer Review for material titled "מדיניות הגירה במציאות גלובלית משתנה"
User Rating for material titled "מדיניות הגירה במציאות גלובלית משתנה"
Member Comments for material titled "מדיניות הגירה במציאות גלובלית משתנה"
Learning Exercises for material titled "מדיניות הגירה במציאות גלובלית משתנה"
Personal Collections for material titled "מדיניות הגירה במציאות גלובלית משתנה"
Accessibility Info for material titled "מדיניות הגירה במציאות גלובלית משתנה"
About this material:
Editor Review avg: 3 rating
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

אירועי אוקטובר 2000

על "מהומות אוקטובר" וסיכום ממצאי ועדת אור. כאות הזדהות עם אינתיפאדת אל-אקצה, פתחו אזרחי ישראל הערבים בהפגנות אלימות, הידועות... see more
Material Type: Reference Material
Author: - -
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Mar 10, 2011
Peer Review for material titled "אירועי אוקטובר 2000"
User Rating for material titled "אירועי אוקטובר 2000"
Member Comments for material titled "אירועי אוקטובר 2000"
Learning Exercises for material titled "אירועי אוקטובר 2000"
Personal Collections for material titled "אירועי אוקטובר 2000"
Accessibility Info for material titled "אירועי אוקטובר 2000"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

שמחה ואהבה

מידע על טקסי הלידה והנישואין של יהודי אתיופיה, ועל הריקודים והמוסיקה בטקסים ובחיי היום יום.
Material Type: Reference Material
Author: ליאורה ישראלי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Feb 23, 2011
Peer Review for material titled "שמחה ואהבה"
User Rating for material titled "שמחה ואהבה"
Member Comments for material titled "שמחה ואהבה"
Learning Exercises for material titled "שמחה ואהבה"
Personal Collections for material titled "שמחה ואהבה"
Accessibility Info for material titled "שמחה ואהבה"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

החיים בכפר

מידע על אורח החיים וההוואי של יהודי אתיופיה בכפרים באתיופיה.
Material Type: Reference Material
Author: ליאורה ישראלי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Feb 23, 2011
Peer Review for material titled "החיים בכפר"
User Rating for material titled "החיים בכפר"
Member Comments for material titled "החיים בכפר"
Learning Exercises for material titled "החיים בכפר"
Personal Collections for material titled "החיים בכפר"
Accessibility Info for material titled "החיים בכפר"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

המטוטלת הישראלית בין כפיה אנטי-דתית לתובענות-יתר דתית

מידע על הכפייה האנטי-דתית בימי ראשית המדינה, היחס המועדף של הממשלות לדתיים ובעיקר לחרדים ומה צופן העתיד בנושא. see more
Material Type: Reference Material
Author: צבי צמרת
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Feb 27, 2011
Peer Review for material titled "המטוטלת הישראלית בין כפיה אנטי-דתית לתובענות-יתר דתית"
User Rating for material titled "המטוטלת הישראלית בין כפיה אנטי-דתית לתובענות-יתר דתית"
Member Comments for material titled "המטוטלת הישראלית בין כפיה אנטי-דתית לתובענות-יתר דתית"
Learning Exercises for material titled "המטוטלת הישראלית בין כפיה אנטי-דתית לתובענות-יתר דתית"
Personal Collections for material titled "המטוטלת הישראלית בין כפיה אנטי-דתית לתובענות-יתר דתית"
Accessibility Info for material titled "המטוטלת הישראלית בין כפיה אנטי-דתית לתובענות-יתר דתית"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

נפגשים בשירים

מידע על השפה האמהרית ועל חיי הדת של יהודי אתיופיה.
Material Type: Reference Material
Author: ליאורה ישראלי
Date Added: Nov 21, 2010 Date Modified: Feb 23, 2011
Peer Review for material titled "נפגשים בשירים"
User Rating for material titled "נפגשים בשירים"
Member Comments for material titled "נפגשים בשירים"
Learning Exercises for material titled "נפגשים בשירים"
Personal Collections for material titled "נפגשים בשירים"
Accessibility Info for material titled "נפגשים בשירים"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

חשיבה על העתיד וחיינו בהווה

מדוע נוהרים כולם אחר העתיד? הן עד היום, למרות כל הניסיונות, לא נמצאה ולו שיטה אחת שתחזה את העתיד במדויק. מה מצפים להשיג כל... see more
Material Type: Reference Material
Author: רן סטון
Date Added: Nov 20, 2010 Date Modified: Nov 20, 2010
Peer Review for material titled "חשיבה על העתיד וחיינו בהווה"
User Rating for material titled "חשיבה על העתיד וחיינו בהווה"
Member Comments for material titled "חשיבה על העתיד וחיינו בהווה"
Learning Exercises for material titled "חשיבה על העתיד וחיינו בהווה"
Personal Collections for material titled "חשיבה על העתיד וחיינו בהווה"
Accessibility Info for material titled "חשיבה על העתיד וחיינו בהווה"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

מקצועות וכישורי העתיד

מהפיכת המידע והתפתחויות המסחררות בתחום המחשבים וההיי-טק, דורשות ממכוני ההכשרה המקצועית להיערך להוראת מקצועות חדשים ואחרים... see more
Material Type: Reference Material
Author: אריה חשביה
Date Added: Nov 20, 2010 Date Modified: Nov 20, 2010
Peer Review for material titled "מקצועות וכישורי העתיד"
User Rating for material titled "מקצועות וכישורי העתיד"
Member Comments for material titled "מקצועות וכישורי העתיד"
Learning Exercises for material titled "מקצועות וכישורי העתיד"
Personal Collections for material titled "מקצועות וכישורי העתיד"
Accessibility Info for material titled "מקצועות וכישורי העתיד"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

חקר העתיד ואזרחות טובה

צמצום הפערים בין השלטון לבין האזרחים ונגישות המידע מאפשרים לאזרחים להיות מעורבים בניסיון להשפיע על מקבלי ההחלטות, וזאת מתוך... see more
Material Type: Reference Material
Author: רן סטון
Date Added: Nov 20, 2010 Date Modified: Nov 06, 2011
Peer Review for material titled "חקר העתיד ואזרחות טובה"
User Rating for material titled "חקר העתיד ואזרחות טובה"
Member Comments for material titled "חקר העתיד ואזרחות טובה"
Learning Exercises for material titled "חקר העתיד ואזרחות טובה"
Personal Collections for material titled "חקר העתיד ואזרחות טובה"
Accessibility Info for material titled "חקר העתיד ואזרחות טובה"
About this material:
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Personal Collections (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Results page 14 of 156
Left Arrow  Prev 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Next Next Arrow
Jump to page