Search Materials
Sort materials by
Search Materials
Get more information on the MERLOT Editors' Choice Award in a new window.
Get more information on the MERLOT Classics Award in a new window.
Get more information on the JOLT Award in a new window.
Go to Search Page
Go to Partner Benefits
View material results for all categories

MERLOT II


        

Refine Your Search:

 
Materials 61 - 70 shown of 4,635 results

Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Matija Berić, Ana Cenčič
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji"
User Rating for material titled "Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji"
Member Comments for material titled "Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji"
Bookmark Collections for material titled "Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji"
Course ePortfolios for material titled "Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji"
Learning Exercises for material titled "Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji"
Accessibility Info for material titled "Incidenca celiakije v zdravi študentski populaciji v severovzhodni Sloveniji"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Pozdravni govor

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Nejc Bukovnik, Jernej Drobež
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Pozdravni govor"
User Rating for material titled "Pozdravni govor"
Member Comments for material titled "Pozdravni govor"
Bookmark Collections for material titled "Pozdravni govor"
Course ePortfolios for material titled "Pozdravni govor"
Learning Exercises for material titled "Pozdravni govor"
Accessibility Info for material titled "Pozdravni govor"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Ljubljana

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Vita Dolžan
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Ljubljana"
User Rating for material titled "Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Ljubljana"
Member Comments for material titled "Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Ljubljana"
Bookmark Collections for material titled "Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Ljubljana"
Course ePortfolios for material titled "Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Ljubljana"
Learning Exercises for material titled "Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Ljubljana"
Accessibility Info for material titled "Razvoj raziskovalne dejavnosti na MF Ljubljana"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Tinkara Duhovnik, Marija Troskot
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce"
User Rating for material titled "Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce"
Member Comments for material titled "Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce"
Bookmark Collections for material titled "Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce"
Course ePortfolios for material titled "Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce"
Learning Exercises for material titled "Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce"
Accessibility Info for material titled "Preskrbljenost bolnikov, zdravljenih s protiepileptičnimi zdravili (karbamazepin, okskarbazepin), z vitaminom D in učinki nadomeščanja vitamina D na kostne kazalce"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Vpliv preko kože vnesenega plinastega ogljikovega dioksida na mikrožilje kože

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Miha Finžgar
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Vpliv preko kože vnesenega plinastega ogljikovega dioksida na mikrožilje kože"
User Rating for material titled "Vpliv preko kože vnesenega plinastega ogljikovega dioksida na mikrožilje kože"
Member Comments for material titled "Vpliv preko kože vnesenega plinastega ogljikovega dioksida na mikrožilje kože"
Bookmark Collections for material titled "Vpliv preko kože vnesenega plinastega ogljikovega dioksida na mikrožilje kože"
Course ePortfolios for material titled "Vpliv preko kože vnesenega plinastega ogljikovega dioksida na mikrožilje kože"
Learning Exercises for material titled "Vpliv preko kože vnesenega plinastega ogljikovega dioksida na mikrožilje kože"
Accessibility Info for material titled "Vpliv preko kože vnesenega plinastega ogljikovega dioksida na mikrožilje kože"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Raziskovanje v kirurgiji

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Vojko Flis
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Raziskovanje v kirurgiji"
User Rating for material titled "Raziskovanje v kirurgiji"
Member Comments for material titled "Raziskovanje v kirurgiji"
Bookmark Collections for material titled "Raziskovanje v kirurgiji"
Course ePortfolios for material titled "Raziskovanje v kirurgiji"
Learning Exercises for material titled "Raziskovanje v kirurgiji"
Accessibility Info for material titled "Raziskovanje v kirurgiji"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Jure Fluher, Damjana Rehar
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom"
User Rating for material titled "Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom"
Member Comments for material titled "Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom"
Bookmark Collections for material titled "Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom"
Course ePortfolios for material titled "Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom"
Learning Exercises for material titled "Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom"
Accessibility Info for material titled "Dejavniki 30-dnevne umrljivosti pri bolnikih s hudo sepso in septičnim šokom"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Sinergistični vpliv kombinacije 17-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Marko Hojnik, Luka Dobovisek
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Sinergistični vpliv kombinacije 17-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov"
User Rating for material titled "Sinergistični vpliv kombinacije 17-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov"
Member Comments for material titled "Sinergistični vpliv kombinacije 17-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov"
Bookmark Collections for material titled "Sinergistični vpliv kombinacije 17-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov"
Course ePortfolios for material titled "Sinergistični vpliv kombinacije 17-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov"
Learning Exercises for material titled "Sinergistični vpliv kombinacije 17-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov"
Accessibility Info for material titled "Sinergistični vpliv kombinacije 17-estradiola in specifičnega antagonista receptorja CB-2 na proliferacijsko aktivnost primarnih človeških osteoblastov"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Matija Horvat
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje"
User Rating for material titled "Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje"
Member Comments for material titled "Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje"
Bookmark Collections for material titled "Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje"
Course ePortfolios for material titled "Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje"
Learning Exercises for material titled "Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje"
Accessibility Info for material titled "Inovativnost, pionirski duh in raziskovanje"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)

Vpliv polimorfizmov genov za prenašalce metformina na metabolične učinke metformina pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev

This video was recorded at 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres (ŠMRK), Maribor / Ljubljana 2014. 1. Študentski... see more
Material Type: Presentation
Author: Ana Hrovat
Date Added: Feb 10, 2015 Date Modified: Feb 10, 2015
Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
Edit the information about the material in this {0}
Submitting Bookmarks...
Peer Review for material titled "Vpliv polimorfizmov genov za prenašalce metformina na metabolične učinke metformina pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev"
User Rating for material titled "Vpliv polimorfizmov genov za prenašalce metformina na metabolične učinke metformina pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev"
Member Comments for material titled "Vpliv polimorfizmov genov za prenašalce metformina na metabolične učinke metformina pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev"
Bookmark Collections for material titled "Vpliv polimorfizmov genov za prenašalce metformina na metabolične učinke metformina pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev"
Course ePortfolios for material titled "Vpliv polimorfizmov genov za prenašalce metformina na metabolične učinke metformina pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev"
Learning Exercises for material titled "Vpliv polimorfizmov genov za prenašalce metformina na metabolične učinke metformina pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev"
Accessibility Info for material titled "Vpliv polimorfizmov genov za prenašalce metformina na metabolične učinke metformina pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev"
About this material:
Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
Editor Review (not reviewed)
User Rating (not rated)
Discussion (none)
Bookmark Collections (none)
Course ePortfolios (none)
Learning Exercises (none)
Accessibility Info (none)
RSS

Results page 7 of 464
Left Arrow  Prev 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Next Next Arrow
Jump to page