MERLOT Materials

Show results for

Filter by

6673-6696 of 6,706 results for: MERLOT Materials

פרופ' ישראל שצמן מרצה על השיקולים שעמדו לנגד עיניו של הקיסר הרומי במינויו את אספסיאנוס כמפקד על דיכוי המרד הגדול של הישוב... see more

בספרות המחקרית על תקשור מוזכר שהמתקשרים הראשונים שסוקרו באמצעי התקשורת סיפרו שהם חוו נתק בין הרוח והחומר בזמן התקשור והיו... see more

הפאנל מציג את תוצרי קבוצת משימה "מהדרה לשוויון – שיתוף משפחות החיות בעוני בשיח הרב מגזרי"- על סדרי העדיפויות של משפחות... see more

ד"ר רות אורן מהחוג לתקשורת מאוניברסיטת חיפה מספרת על דבר השבוע מהיבטים שונים ומנסה לענות על השאלה באיזו מידה... see more

המאמר מצביע על הסיבות לכך שבנות נוטות לעסוק בפעילות גופנית פחות מבנים ולבחור בפעילויות הנתפסות, באופן מסורתי, כמתאימות... see more

ישנם מומחים הטוענים שלמנהיגי המרד הגדול לא הייתה אסטרטגיה כוללת והם התכוונו למרוד ברומאים רק למראית עין. הארכיאולוג, ד"ר... see more

ניסיונות ריפוי ההלם של אובדן התבונה והזיכרון הפרטי, מקבילים למאבק לשימור הזיכרון הקיבוצי. כל זה כרוך בכאבים.

הצעה להגדרה מחודשת של הזהות הישראלית המודרנית, תוך פיתוח שני רעיונות: ה"פסיפס" והפלורליזם.

זהות ישראלית מהי?; עפ"י סיפורו האישי של הסופר סמי מיכאל.

למעלה מחצי מיליון ישראלים סובלים מתגובה פוסט-טראומטית הכרוכה בסבל נפשי ובליקוי תפקודי לא מבוטל.

על משמעות החוק לשווי זכויות האישה, על העקרונות שהוא מכיל ועל הערכים המועברים באמצעותו המסייעים בקידום מעמד האישה.

החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה,... see more

על מעמד האישה בספורט כמשקף את מעמדה בחברה.

כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל. כיום נערך הפרקליט בשיתוף עם בית-הספר למשפטים של המסלול האקדמי, המכללה למנהל, ורואה... see more

הכותבת מציגה חמישה דגמים של דמוקרטיזציה בחינוך, מבית-הספר הרגיל שיש בו יומרה לחינוך לדמוקרטיה, דרך קהילת הנערים וכלה... see more

מדוע נוהרים כולם אחר העתיד? הן עד היום, למרות כל הניסיונות, לא נמצאה ולו שיטה אחת שתחזה את העתיד במדויק. מה מצפים להשיג... see more

דיון במהותה של הזהות הישראלית; על "כור ההיתוך" הישראלי - מהו והאם הצליח?

ענישה גופנית למטרות חינוכיות אסורה על אנשי החינוך ואסורה על ההורים. ילדים זכאים להגנה על גופם גם מפני מי שמתיימר לחנך... see more

סקירת הנחות היסוד של תורת חקר העתיד והצגת העקרונות המנחים את עבודתו של חוקר העתיד (העתידן). המדריך מציג גם דוגמאות לשיטות... see more

הרצאתו של ד"ר שלמה שאלתיאל על הממצאים החדשים הנוגעים לשני אירועים שחשיבותם ומקומם בתולדות יהודי בולגריה הם בלתי רגילים-... see more

תחום הספורט ספוג עד עומקו בגישה לא-שוויונית בין נשים לגברים. אך גם לתקשורת יש חלק נכבד בכל הנוגע לדימוי שיש לספורט הנשים... see more

מה הקשר בין המילה "קרן" העברית ו-"HORN" האנגלית? מה בין "יש" ל-"IS"? פרופ' משה אזר משוחח עם פרופ' אהרון דולגופולסקי, מחבר... see more

על יחסי הגומלין בין הטלוויזיה והספורט התחרותי. כמעט כל ענפי הספורט שינו את פניהם ואת חוקי המשחק כדי להתאימם לדרישות... see more

המאמר דן בהרשעות שווא ובהליך לקיום משפט חוזר. במאמר נטען כי המספר הקטן של בקשות למשפט חוזר שהתקבלו בישראל נובע מכמה בעיות... see more