MERLOT Materials

Show results for

Filter by

7273-7296 of 7,362 results for: MERLOT Materials

זוג סדור של מספרים – סידור הפתרונות של מערכת המשוואות בצורת זוג (x:y) פתרון המערכת בשתי דרכים: • שיטת ההצבה – מציבים את... see more

פתרון והסבר כיצד פותרים שאלות מילוליות כלליות.

פתרון תרגילים נוספים בנושא אי שיוויונים.

פתרון שאלות מילוליות ממבחני מפמ''ר ישנים.

פתרון שאלות מילוליות ממבחני מפמ''ר ישנים.

פתרון שאלות מילוליות כלליות ממבחני מפמ''ר

פתרון שאלות בנושא המלבן כאשר נשתמש בכל התכונות שלו להוכיח את מה שנדרש.

פתרון תרגילים בנושא הריבוע, הסבר תכונותיו והמאפיינים שלו.

לימוד מה הם התכונות של המעויין ושימוש במשפטים שקשורים אליו בפתרון שאלות בנושא.

לימוד נושא המעויין ופתרון שאלות ממבחני מפמ''ר ישנים.

פתרון יחד תרגילים ממבחני מפמ''ר ישנים ולימוד תכונות הטרפז.

פתרון תרגילי מפמ''ר ישנים בנושא הטרפז ולימוד מה הם המאפיינים שלו.

פתרון בעיה עם משולש ישר זווית ושימוש במשפט: תיכון ליתר במשולש ישר זווית שוה למחצית היתר.

פתרון בעיה עם משולש ישר זווית ושימוש במשפטים: תיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר. גובה במשולש ש''ש הוא גם תיכון... see more

פתרון בעיה עם משולש ישר זווית ושימוש במשפט פיתגורס.

פתרון שאלות על משולש שווה שוקיים ושימוש במשפטים כגון: משולש שבו 2 שוקיים שוות הוא שווה שוקיים. זוויות הבסיס במשולש ש''ש... see more