MERLOT Materials

Show results for

Filter by

8161-8184 of 8,266 results for: MERLOT Materials

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

ישנם מומחים הטוענים שלמנהיגי המרד הגדול לא הייתה אסטרטגיה כוללת והם התכוונו למרוד ברומאים רק למראית עין. הארכיאולוג, ד"ר... see more

ניסיונות ריפוי ההלם של אובדן התבונה והזיכרון הפרטי, מקבילים למאבק לשימור הזיכרון הקיבוצי. כל זה כרוך בכאבים.

הצעה להגדרה מחודשת של הזהות הישראלית המודרנית, תוך פיתוח שני רעיונות: ה"פסיפס" והפלורליזם.

זהות ישראלית מהי?; עפ"י סיפורו האישי של הסופר סמי מיכאל.

למעלה מחצי מיליון ישראלים סובלים מתגובה פוסט-טראומטית הכרוכה בסבל נפשי ובליקוי תפקודי לא מבוטל.

על משמעות החוק לשווי זכויות האישה, על העקרונות שהוא מכיל ועל הערכים המועברים באמצעותו המסייעים בקידום מעמד האישה.

מידע על אורח החיים וההוואי של יהודי אתיופיה בכפרים באתיופיה.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

החוק למניעת הטרדה מינית נועד לשנות מציאות חברתית שבה הנורמות הקיימות מושתתות על חוסר שוויון בין המינים ועל נחיתות האישה,... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא יסודותיה החוקיים של מדינת ישראל. בין החומרים: על אזרחות וחוק האזרחות, חוקה וישראל, חוק השבות... see more

לקט פעילויות, מאמרים ותכנים בנושא מנהיגות בזמני משבר, שסעים בחברה הישראלית, ומחלוקות ודרכי פתרון בתרבות היהודית. האתר... see more

מאגר חומרים בנושא גישות שונות למדינה הדמוקרטית: ממדינת רווחה, דרך גישה ליברלית, וכלה בגישות כלכליות. חלק ממאגר תמיד... see more

שתי פעילויות המיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון",... see more

שתי פעילויות המיועדות לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסביב לים התיכון",... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

איך נוצרו סמלים בין לאומיים חוצי גבולות, שפות ותרבויות כמו: סמל השלום, הין ויאנג, הצלב האדום, מגן דויד, צלב הקרס והצלב?... see more

על מעמד האישה בספורט כמשקף את מעמדה בחברה.

מתי ומדוע עברו בני האדם לגור בעיר? על התפתחותה של צורת ההתיישבות העירונית וייחודם של החיים העירוניים.

כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל. כיום נערך הפרקליט בשיתוף עם בית-הספר למשפטים של המסלול האקדמי, המכללה למנהל, ורואה... see more

על קוי הגבול של מדינת ישראל עם מדינות ערב השכנות.

מאגר חומרי לימוד בנושא הדמוקרטיה והרעיון הדמוקרטי. בין החומרים: על דמוקרטיה ייצוגית, סוגיות אזרחיות והצעות חוק. חלק ממאגר... see more

מאגר חומרי למידה בנושא הממשלה והרשות המבצעת. בין החומרים: על הממשלה ותפקידיה, מהות הרשות המבצעת ומקומה בדמוקרטיה, ממשלות... see more