MERLOT Materials

Show results for

Filter by

84217-84240 of 85,508 results for: MERLOT Materials

מדוע נוהרים כולם אחר העתיד? הן עד היום, למרות כל הניסיונות, לא נמצאה ולו שיטה אחת שתחזה את העתיד במדויק. מה מצפים להשיג... see more

מבוא לחשיבה אנתרופולוגית: מיהם המכונים בפינו 'פרמיטיבים'?, כמה סוגי צמחים וציפורים מכירים בני שבט האנונו באפריקה ומהו... see more

אלקטרוכימיה - מאמר על התפתחות הקשר בין השימוש בחשמל למדע הכימיה.

סביבת למידה הדנה בשאלות: מה בין טו בשבט ובין טו באב? מהו העניין ההלכתי במועד זה? מהו העניין המיסטי?מהו העניין הציוני?מהו... see more

דבריה של גב' טובה בן ארי, מפקחת ארצית על יישום חוק זכויות התלמיד במשרד החינוך, בכנס המרכז להעצמת האזרח בשיתוף אוניברסיטת... see more

תיאור מחקר: האם ניתן לבצע הפתתה על ידי שחרור יוני ברזל לתמיסה באמצעות אלקטרודות? האם דרך זו תהיה ידידותית לסביבה ועם זאת... see more

פרופ' מרטין לאון מהמרכז הרפואי באוניברסיטת קולומביה מתאר את התפתחותו של טיפול בשסתום דרך קטטר ומסביר איך טיפולים אלה... see more

הרצאתה של פרופ' בת שבע כרם מהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית על מחלת הציסטיק פיברוזיס,... see more

כיצד לבנות צובר מטענים וטיפים נוספים לניסויים בחשמל סטטי.

סרטון המתאר את המישפחה בעידן החדש שכולה מוקפת בטכנולוגיה חדשה מחשב טלויזה ועוד

קשרי הגומלין בין פדגוגיה לטכנולוגיה. לדבר פרופ' שייזף רפאלי קיימות כמה סיסמאות מקובלות בשיח הקיים, שאנו מקבלים בחיוך... see more

המאמר חושף הרגלי שימוש בלתי רציונאליים במילים בתחומים שונים, עם התמקדות בתחום שילוב הטכנולוגיות החדשות בחינוך. במאמר... see more

סקירה משלימה של מקורות המידע שנוספו בשנת 2011 בפורטל מס"ע אודות טכנולוגיות ניידות ומחשבים ניידים בהוראה ובלמידה . הסקירה... see more

ד"ר אלון הסגל בוחן את קשיי ההסתגלות של בתי הספר לטכנולוגיות החדשות, הכוללות לדוגמה:רשתות חברתיות. השינוי במבנה הפיזי... see more

מאמר העוסק בטכנופוביה שהוכרזה כמחלה החברתית של שנות  ה-90. המונחים סכיזופרניה בינרית* ,  homo roboticus  *infostress... see more

מאמר העוסק בטכנוריאליזם שקורא לאנשים לחשוב באורח  בקורתי על התפקיד שהכלים  והממשקים ממלאים בהתפתחו  ובחיי היום-יום.... see more

מאמרון על  שילוב טלפון נייד בשיעור יכול רק לתרום לחוויית הלמידה בשיעורים הנלמדים בכלל בכיתה ובשיעורי תנ"ך בפרט. "השימוש... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא גיאולוגיה וטקטוניקת הלוחות לתלמידי התיכון. בסביבה דפי מידע והסבר בנושאים אלו, ופעילויות חקר... see more

בט"ו בשבט תרפ"ה (1925) נערך טקס פתיחת הטכניון בחיפה - על הקמת הטכניון ושנותיו הראשונות, על הטכניון בתקופת היישוב והקמת... see more

למידה ומשימות לתלמידים בנושא יצירות ספרותיות והפקת משמעות מטקסט. משימת מסע קריאה - אשר התוצר שלה הוא דף מוער אודות היצירה... see more

על טקסי התבגרות בתרבויות שונות: שיוף שיניים באינדונזיה, טקס מילה בשבט הלויה, טקס הלידה השנייה בהודו, מבחני אומץ בשבט... see more