MERLOT Materials

Show results for

Filter by

86185-86208 of 87,319 results for: MERLOT Materials

כיצד יש לגשת לפתרון שאלות מילוליות בחיבור.

לימוד חיבור בטור/במאונך עם פריטה בעזרת ציורי מטבעות של שקלים.

לימוד דרכים שונות בחיסור שיעזרו לנו לפתור תרגילי חיסור בדרך קלה.

הסבר כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור.

הסבר כיצד יש לחבר ולחסר בטור עם פירוק המספר ליחידות ולעשרות.

הסבר על המבנה העשרוני של מספר חד,דו ותלת ספרתי, עם פירוקו לספרת היחידות/האחדות, העשרות והמאות. מכמה ספרות מורכב מספר... see more

לימוד סדרות עולות ויורדות וכיצד מזהים אותן.

לימוד כיצד להתאים את הסימנים המתאימים להשוואה בין מספרים שונים.

לימוד כיצד לזהות מהו מספר קודם או עוקב למספר מסויים ומי הם השכנים שלו מימינו ומשמאלו.

לימוד עיגול מספרים בדרך קלה מלווה בטיפים לפתרון מהיר של בעיות בנושא.

לימוד כיצד להשתמש באומדן כדי להקל על פתירת בעיות בדרך קלה וכיצד לבדוק את התוצאה שקיבלנו בעזרת אומדן.

לימוד כיצד לתחם מספרים בדרך פשוטה וקלה.

לימוד משמעותו של הכפל וכיצד להפוך תרגילי חיבור לכפל וההיפך. לימוד גם על משמעות החילוק וכיצד ליישם אותו בבעיות.

פתרון תרגילים עם שימוש בחוק החילוף, הקיבוץ והפילוג בפעולת הכפל.

לימוד דרך מהירה, ללא צורך בחישוב, לפתירת בעיות ותרגילי כפל בעשרות ובמאות שלמות.

הסבר על כפל בטור/במאונך עם שימוש בהמרה וללא שימוש בהמרה.

המשך השיעור הקודם שמסביר את דרך הפתרון של שאלות מילוליות בכפל.

פתרון תרגילים עם שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון.

לימוד דרך קלה לפתרון תרגילי חילוק של מספרים שלמים בעשרות ובמאות שלמות, מבלי צורך לפתור בדרך ארוכה את התרגילים.

לימוד כללים של התחלקות מספר מסויים ל - 2, 5 ו - 10