MERLOT Materials

Show results for

Filter by

90169-90192 of 91,932 results for: MERLOT Materials

עבודה זאת עוסקת בסיוע שנתנו ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים למדינות ולבני האדם שנפגעו בנחשול הענקי, כאשר הם נעזרים בסביבת... see more

גילוי האש וניצול האנרגיה שלה לצורכי האדם הוא ללא ספק אחד מהישגיו הבולטים של המין האנושי. מהי בעצם האש? איך גילו את האש... see more

מאמר באנגלית זה המחברים מדגישים מספר גישות המבוססות על הוכחה שעשויות להיות יעילות בדור הבא של למידה מרחוק ולמידה מקוונת.... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטוןבנושא תנועת מטבעות כאשר מגלגלים אותן . לימוד הנושא... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון הקשת הרומית והכוחות הפועלים לייצובה. לימוד הנושא... see more

מאמר המסביר מה זה : מאגרי מידע, אמינות המקורות, מיידיות, קישורים, המידע המתהווה, יעילות, קיצורי דרך, חיסכון בזמן, האה... see more

מאמר המזכיר את פעיליות וחוקי ההסדרה לאינטרנט, בעולם ובארץ, כיצד מתייחס המחוקק לאינטרנט? המאמר מאפיין את המופעים השונים של... see more

מאמר המתאר את ההסטוריה של החקיקה בתחום האינטרנט, איזכורים לגבי החקיקה לאורך השנים, והסברים מפורטים בנושאי החוק.

למידה מרחוק של נושאים שונים הקשורים בגלישה נבונה ובטוחה באינטרנט, במסגרת החינוך המיוחד.

המאמר שלפניכם עוסק בהטמעת האינטרנט, כטכנולוגיית תקשורת, בחיי היומיום והן בצורך להציג שאלות ומתודולוגיות חדשות במחקרי הדור... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - לאומיות... see more

מצגת מהרצאתה יעל שרצר-גלזר, על סגננות למידה במיקוד ביכולות ובדרכים של הלומד החזותי (65% מכלל התלמידים). כוללת דוגמאות... see more

דף מידע ובו מצגת המסבירה על התפרצות הר הגעש באיסלנד באפריל 2010, ובה מידע על התנאים הגיאולוגיים הייחודיים הקיימים באיסלנד... see more

על "מהומות אוקטובר" וסיכום ממצאי ועדת אור. כאות הזדהות עם אינתיפאדת אל-אקצה, פתחו אזרחי ישראל הערבים בהפגנות אלימות,... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן – בונים מדינה... see more

סביבת למידה בתנ"ך לכיתות ט', העוסקת בספר שופטים - תקופת התנחלות בני ישראל בארץ ישראל. היכרות עם מושגים מרכזיים בספר... see more

תיאור בריאת האדם בספר בראשית מהווה יסוד מכונן למערכת היחסים שבין נשים וגברים. אך פרקים א' וב' נראים סותרים. על-פי פרק א'... see more

הרצאתו של ד"ר עמוס בר-דע: "אלוקים נמצא בפרטים הקטנים", מתוך הקורס "עולמות נפגשים". במסגרת ההרצאה נעשה ניסיון להפגיש בין... see more

במאמר זה נבחן סוגיה מרכזית הקשורה במיזמים אלה ישירות, סוגיה שעוסקת באלימות, אך תוךתהייה כיצד הרשת מחדדת ומעצימה את התופעה... see more

מסמך זה נכתב לקראת דיון בנושא "אלימות וירטואלית באינטרנט", בועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ב-24 בינואר 2011. המסמך מתמקד... see more

מאמר המתאר כיצד חוקרים בדקו אלמוגים כדי לבדוק את תדירות ההוריקנים באוקיינוס האטלנטי ואת הקשר בין מסקנות המחקר לאקלים... see more

סרטון המספר על אופיר רחום שהלך לפגוש בחורה שהכיר באינטרנט, מפגש שעלה לו בחייו, אביו מספר

מאמרון המדבר על קבוצות בפייסבוק ואמינותן : נראה כי ההתפתחות המהירה של הפייסבוק מחייבת אותנו גם לתת את הדעת לגבי הערכת... see more

הזמנה לתערוכת פוסטרים "אמן ברוח הרשת" היבטים ערכיים ותרבותיים ברשת סטודנטים לעיצוב שנה א