MERLOT Materials

Show results for

Filter by

90697-90720 of 91,950 results for: MERLOT Materials

במסמך מוצג רקע על רשתות חברתיות באינטרנט ונתונים על השימוש של ילדים בהן, עמדות ומחקרים על השפעת השימוש ברשתות חברתיות... see more

על השינויים שחלו במעמדו של הילד בחברה הישראלית, ועל הצמצום שחל באחריות של המדינה לילדיה, כפי שהוא משתקף בתכנית הכלכלית... see more

מידע על הדרכים לחינוך וללימוד של היהודים באתיופיה.

סביבת למידה המלווה לימוד נושא בפיסיקה - יסודות המכניקה. כוללת משימות לתלמידים, פתרונות למשימות, הערכת עמיתים, מחוונים,... see more

חומר לימוד בקורס ספר מתוך סדרה העוסקת במבוא מתמטי,וקטורים,כוחות, החוק הראשון והשני של ניוטון, סטטיסטיקה, אלסטיות, עבודה... see more

חומר לימוד בקורס ספר מתוך סדרה העוסקת במבוא מתמטי,וקטורים,כוחות, החוק הראשון והשני של ניוטון, סטטיסטיקה, אלסטיות, עבודה... see more

האתגר העיקרי של מורים המלמדים בכיתה בה משולבים מחשבים ניידים 1:1 הוא ביצירת שימת לב של התלמידים. כיתה מתוקשבת בה לומדים... see more

אתר לימודי שהוקם ביוזמת ארגון יוצאי מרכז אירופה בתמיכת ועידת התביעות ומשותף לארגון ולמט"ח. האתר מבקש לתת ביטוי לתרבות... see more

מאמר של המורה והמחנכת סמדר סגליס על היתרונות והחסרונות של הפעלת יום מקוון בבתי ספר תיכוניים כשגרה קבועה ומחייבת . "בארץ... see more

חקר שמראה כיצד מורים שעוסקים בחקר רשת מתמודדים עם הנושא ולאיזה מסקנות הם היגיעו ,מורים שהתנסו בפיתוח חקרשת (Webquests)... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

מהם לווינים, מתי הכל התחיל? ומה תרומתם לחברה האנושית כיום?

דף מידע בנושא כוחות פיזיקליים, ובו יישומון המאפשר להדגים ולנתח את השפעת הפעלת כוח על עצם בתנאי מעבדה. מופיע במדור למידה... see more

מצגת מהרצאה שהועברה בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת בשנת תשע"א. המצגת עוסקת בהרחבה ברשתות חברתיות: תקשורת, חברויות, הפצת... see more

מאמר: כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק. של סער סיקלאי המדבר על דעת הקהל המשפיעה על המשפט. זה לא סוד שבתיקים... see more

דיון במהותה של הזהות הישראלית; על "כור ההיתוך" הישראלי - מהו והאם הצליח?

אתר המתאר מה זה רשתות חברתיות ונותן הסברים ועצות כיצד לנהוג עם הילדים ולהסביר להם כיצד להקפיד על כללי בטיחות על מנת להגן... see more

תוצאות מחקר שמטרתו להבין את מקומו של האינטרנט בחייהם של ילדים בישראל. נבדקו תחומים כגון תדירות, סוגי שימושים, פגיעה,... see more

מאמר באנגלית אשר הוצג בכינוס בינלאומי בשנת 2011 מסביר כיצד ליצור נוכחות שיתופית בפורום מתוקשב של קורס מתוקשב. תוך התבססות... see more

סביבה הנותנת עזרה בעצות כיצד לנהוג במקרה של פגיעה מקוונת : תיעוד, הסרה, דווח, תמיכה, איתור, פרסום. האתר מיועד ללאנשי... see more

מאמר נלווה לתערוכה "חדשנות בע"מ". פירוט של חמישה תהליכי פיתוח עיקריים הכרוכים בחדשנות כגון: חקירה שיטתית, שינוי, חשיבה... see more

במאמר זה מגדיר מהי למידה מידענית, מתאר את הכישורים הנדרשים מן הלומד העוסק בה, ומעלה סוגיות הקשורות להערכתה. המאמר נמצא... see more

לימוד הקשרים בין המספרים תוך שימוש בציר המספרים.

לימוד מהי פעולת החיבור בעזרת ציר המספרים ובעזרת ציורים.