MERLOT Materials

Show results for

Filter by

73-96 of 210 results for: MERLOT Materials

Swedish pronunciation and grammar exercises.

Collection of Burmese language resources.

'Byki Danish is a powerful and personalized language-learning system, designed to advance your new language proficiency... see more

Explicació dels tipus d'accent i de les regles d'accentuació del valencià. Va adreçat a persones que vulguen preparar els... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar,... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: adreçar/dreçar/endreçar i... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir,... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics:... see more

This is a free textbook that is offered by Amazon for reading on a Kindle. Anybody can read Kindle books—even without a... see more

This is a free textbook that is offered by Amazon for reading on a Kindle. Anybody can read Kindle books—even without a... see more

Links to learning the Catalán language.

Chqe’tamaj le qach’ab’al K’iche’! is a beginner to advanced level online course for K’iche’, a Mayan language of... see more

Thematic Dictionary: Uzbek-English

Overview of the history and current status of Cornish.

Interviews with students from Ghana on a wide variety of social and cultural topics. Useful for area studies, study... see more

A full course for beginning to intermediate learners of Quechua. Audio files of words and phrases.

Part of compendium of online Internet resources for Af/Pak countries, languages, and neighbors produced by the Center for... see more

Online serchable Catalan Language dictionary

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell... see more

Explicació en què s'aprèn com s'expressa la possessió amb els pronoms de relatiu en valencià, ja que difereix del que es... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a... see more

En aquest vídeo, es poden consultar els principals passos perquè es realitze un resum,