MERLOT Materials

Show results for

Filter by

15673-15696 of 15,701 results for: MERLOT Materials

אף כי משקלה של התעשייה בתוצר, תעסוקה והון פיזי במגזר העסקי בישראל קבוע למדי בשלושת העשורים האחרונים, צוברת יציבות זו משקל... see more

המשורר אריה סיון מקריא מפרי עטו: "תמיד יש". צולם בבית ביאליק בתל-אביב.

כדי להבין את מושג האנרגיה, יש צורך להבין קודם את שלושת מושגי היסוד הקודמים למושג האנרגיה, והם: תנועה, כוח ומסה. המאמר... see more

בעקבות מעצרה של האם החשודה כי הרעיבה את בנה הקטן עלו סברות כי היא לוקה בתסמונת מינכהאוזן. פרופ' חנוך ירושלמי מהחוג... see more

הספינה "עכו 1" נמצאה קבורה בחול מול חופי עכו כבר בשנת 1966, אבל רק בשנים האחרונות החלו הארכיאולוגים הימיים במכון ללימודי... see more

בשנת 1990 הכריזה האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה על תחילתו של "עשור המוח" שבסופו נדע בדיוק כיצד פועל המוח. אף על פי כן, עד... see more

בעשור האחרון הוקמו למעלה מ-6580 אתרי טרור. פרופ' גבי וימן מאוניברסיטת חיפה, החוקר את התפשטות אתרי טרור באינטרנט, מסביר על... see more

בתוכנית תוצג העמדה החרדית לגבי נושא העבודה והפרנסה, יוגדר כיצד נתפסת היציאה לעבודה בחברה החרדית. על המצוקה הכלכלית,... see more

בתוכנית תיערך השוואה בין אופי היציאה לעבודה של האוכלוסייה החרדית בישראל לבין אופי היציאה לעבודה של חרדים בקהילות שונות... see more

על הסוגים השונים של התנהגות מרדנית, מי נוטה למרוד יותר, הבנים או הבנות, על השפעת סגנון ההורות המרד, ועוד בהרצאתו של ד"ר... see more

מהן המגמות הצפויות בעתיד למקצוע הסיעוד? על מה יושם הדגש בהכשרת אחיות ומטפלים? פרק מתוך סדרת תוכניות העוסקת בסוגיה-פני... see more

אחד מהתפקידים החשובים שלקחה על עצמה הקהילה ביהדות, בנצרות ובאסלאם הוא מתן חינוך דתי לבניה. בקהילה היהודית שימשו בתפקיד... see more

פרופ' אברהם רזניק מהמחלקה לאנטומיה וביולוגיה של התא בטכניון אילו תהליכים שעובר העובר בשלבי התפתחותו מרגע היווצרות הביצית... see more

אוסף חומרי לימוד בנושא תקשורת ואזרחות בישראל. בין החומרים: על מאפייני התקשורת בישראל, חופש הביטוי, סדר יום תקשורתי... see more

הרצאה מתוך כנס שנערך מטעם מכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה, יוני 2006. מרצה: פרופ' זיגפריד וייכנברג - מנהל המכון ללימודי... see more

הרצאה מתוך כנס שנערך מטעם מכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה, יוני 2006. מרצה פרופ' זיגפריד וייכנברג - מנהל המכון ללימודי... see more

הרצאות מתוך כנס שנערך מטעם מכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה, יוני 2006. מרצים: פרופ' משה צימרמן מהאוניברסיטה העברית... see more

פרופ' אריה כוכבי, ראש המכון ללימוד וחקר השואה באוניברסיטת חיפה, מדבר על הדימוי השלילי של ישראל בעיני מדינות העולם השונות... see more

מאמר בנושא לווייני תקשורת. איך משגרים אותם? מה מסלולם? ומה הם משדרים?

מה חלקה של התקשורת בנושא צדק חברתי בישראל, בקיעת סדר היום הציבורי? הפאנל עוסק בשינוי השיח התקשורתי בנושאים חברתיים, על... see more

חומרי למידה שונים ומערכי שיעורים לתלמידי כיתות ה'-ח' בנושא התנועה הציונית והקמת מדינת ישראל. בין החומרים: זהות ישראלית,... see more

הרצאתה של ד"ר דרורה בן-דב, יו"ר ועדת ההסברה הבינלאומית באיגוד התקשורת והעיתונות, על העיתונות העכשווית.