MERLOT Materials

Filter by

1-2 of 2 results for: Materials Submitted by Önder Emre

Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme,vasiyetnamenin yerine getirilmesi yetkili... see more

Güveni kötüye kullanma suçu örnekleri YArgıtay kararları taranarak sizler için bir yazı haline getirilmiştir.10 farklı... see more