Bookmark Collection

הסטוריה של א"י 1914-1939

איסוף פריטים בנושא ארץ ישראל בין השנים 1939-1914 כהכנה להוראת הנושא לתלמידים בחטיבת הביניים
Share

Collection Content

 • ארץ ישראל בין שתי מלחמות עולם
  משימה מתוקשבת לפי נושאים. רמה גבוהה. יכולה לשמש כמשימת סיכום ללימוד הנושא. להקדיש בין 4-5 שיעורים.
 • ארץ ישראל בין שתי מלחמות עולם
  במשימה זו התלמידים יחקרו את המאורעות בארץ בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. לסיכום העבודה יבנה פורטל קבוצתי בסביבת ויקי... More
 • מקהילה בחסד לריבונות בזכות
  סביבת למידה בהיסטוריה בנושא ראשית הציונות, ההתישבות החדשה בארץ ישראל, הרצל והתנועה הציונית, העלייה השלישית והעלייה... More
 • זה העמק שלנו
  זה העמק שלנו (Presentation)
  סרטון המספר על ההתישבות בעמק חפר החל מ 1930
 • העיר הלבנה 
  העיר הלבנה  (Presentation)
  אוסף ערוך של קטעי וידאו קצרים המציגים את החיים בתל אביב בין השנים 1964-1926. הופק בשנת 1999