פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2
Peer Review for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2"
User Rating for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2"
Member Comments for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2"
Personal Collections for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2"
Learning Exercises for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2"
Accessibility Info for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2

    

פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2

Logo for פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2
פרק חמישי בחלקו הראשון של ספר פיזיקה מקוון המלווה בהדגמות בשפת Java של עקרונות פיזיקליים בתחומי מכניקה, אלקטרומגנטיות, תנודות וגלים ומעגלים. החלק עוסק במכניקה, ומכיל את הנושאים: קינמטיקה במימד אחד, קינמטיקה בשני מימדים, חוקי ניוטון, עבודה, אנרגיה, תנע, מערכות ייחוס, סיבוב סביב ציר, סיבוב, כבידה, סטאטיקה. הפרק ממשיך ועוסק בחוקי ניוטון - החוק השני של ניוטון, כוחות (סטטיקה, חיכוך קינטי, התנגדות אוויר, קפיצים), תנועה מעגלית קצובה. תרגום ממקור אנגלי שנכתב ע"י Wolfgang Christian ו-Mario Belloni... More
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: September 29, 2009
Date Modified in MERLOT: September 29, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: פיזלט, physics, חיכוך קינטי, מאו"ר, מיטל, סטאטיקה, התנגדות אוויר, Newtons laws, כח, Newton's laws, mechanics, maor, פיסיקה, physlet, מכניקה, כוחות, בראודה, פיזיקה, כוח, meital, החוק השני של ניוטון, סטטיקה, מאור, קפיצים, Newton's law, מיט"ל, תנועה מעגלית קצובה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: הרצת Java Applets, דפדפן רשת

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 5: חוקי ניוטון 2

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page