פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה
Peer Review for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה"
User Rating for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה"
Member Comments for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה"
Personal Collections for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה"
Learning Exercises for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה"
Accessibility Info for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה

    

פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה

Logo for פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה
פרק שלושה עשר בחלקו הראשון של ספר פיזיקה מקוון המלווה בהדגמות בשפת Java של עקרונות פיזיקליים בתחומי מכניקה, אלקטרומגנטיות, תנודות וגלים ומעגלים. החלק עוסק במכניקה, ומכיל את הנושאים: קינמטיקה במימד אחד, קינמטיקה בשני מימדים, חוקי ניוטון, עבודה, אנרגיה, תנע, מערכות ייחוס, סיבוב סביב ציר, סיבוב, כבידה, סטאטיקה. הפרק עוסק בסטאטיקה - שיווי משקל ( ערימת לבנים, חלוקה של מוט וכיוב'), מרכז המסה, מרכז הכבידה. תרגום ממקור אנגלי שנכתב ע"י Wolfgang Christian ו-Mario Belloni מ-Davidson College.
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: September 30, 2009
Date Modified in MERLOT: September 30, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מרכז הכבידה, פיזלט, physics, מיטל, מאו"ר, שיווי משקל, סטאטיקה, מסה, בראודה, מרכז המסה, פיזיקה, מרכז מסה, meital, mechanics, סטטיקה, כבידה, maor, מאור, מיט"ל, פיסיקה, physlet, statics, מכניקה, מכז כבידה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: הרצת Java Applets, דפדפן רשת

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פיזיקה רב-ייצוגית - מכניקה - פרק 13: סטאטיקה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page