פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים
Peer Review for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים"
User Rating for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים"
Member Comments for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים"
Personal Collections for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים"
Learning Exercises for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים"
Accessibility Info for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים

    

פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים

Logo for פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים
פרק שני בחלקו השלישי (פרק 17 בספר) של ספר פיזיקה מקוון המלווה בהדגמות בשפת Java של עקרונות פיזיקליים בתחומי מכניקה, אלקטרומגנטיות, תנודות וגלים ומעגלים. החלק השלישי עוסק בתנודות וגלים, ומכיל את הנושאים תנועה מחזורית, גלים וקול. הפרק עוסק בגלים - גלי רוחב וגלי אורך, גלים על חוט, סופרפוזיציה, תהודה, ומהירות פאזה ומהירות חבורה . תרגום ממקור אנגלי שנכתב ע"י Wolfgang Christian ו-Mario Belloni מ-Davidson College.
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: September 30, 2009
Date Modified in MERLOT: September 30, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: פיזלט, physics, מאו"ר, מיטל, מהירות חבורה, oscillations and waves, oscillations, גלים, maor, פיסיקה, physlet, גלים על חוט, גלי אורך, waves, גלי רוחב, בראודה, תנודות וגלים, פיזיקה, סופרפוזיציה, תהודה, meital, מיט"ל, מאור, תנודות, מהירות פאזה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: הרצת Java Applets, דפדפן רשת


Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פיזיקה רב-ייצוגית - תנודות וגלים - פרק 17: גלים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page