פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות
Peer Review for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות"
User Rating for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות"
Member Comments for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות"
Personal Collections for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות"
Learning Exercises for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות"
Accessibility Info for material titled "פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות

    

פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות

Logo for פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות
פרק חמישי בחלקו החמישי (פרק 26 בספר) של ספר פיזיקה מקוון המלווה בהדגמות בשפת Java של עקרונות פיזיקליים בתחומי מכניקה, אלקטרומגנטיות, תנודות וגלים ומעגלים. החלק עוסק באלקטרומגנטיות, ומכיל את הנושאים: אלקטרוסטטיקה, שדות חשמליים, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קיבול ודיאלקטריות, שדות וכוחות מגנטיים, חוק אמפר, חוק פרדיי. הפרק עוסק בקיבול ודיאלקטריות - קיבול, שדה חשמלי, משטחים שווי פוטנציאל, פוטנציאל, חומרים דיאלקטריים, קיבול שקול, אנרגיה והתפלגות מטען. תרגום ממקור אנגלי שנכתב ע"י Wolfgang Christian... More
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: September 30, 2009
Date Modified in MERLOT: September 30, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: dielectric cap, פיזלט, physics, capacitor, cap, מיטל, מאו"ר, קבל, חומרים דיאלקטריים, דיאלקטרי, קבלים, אלקטרומגנטיות, מגנטיות, magnetism, maor, electricity, פיסיקה, מבודד, physlet, אנרגיה, בידוד חשמל, electric capacity, משטחים שווי פוטנציאל, שדה חשמלי, Capacitance, דיאלקטריות, בראודה, electromagnetics, פיזיקה, התפלגות מטען, meital, electromagnetism, מאור, מיט"ל, קיבול, dielectric, פוטנציאל, קיבול שקול, חשמל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: הרצת Java Applets, דפדפן רשת

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פיזיקה רב-ייצוגית - אלקטרומגנטיות - פרק 26: קיבול ודיאלקטריות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page