חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות
Peer Review for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות"
User Rating for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות"
Member Comments for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות"
Personal Collections for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות

    

חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות

Logo for חדו
אוסף חמישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר.האוסף עוסק בנושא תורת הגבולות, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1) תכונות של פונקציות, פונקציה יורדת\עולה ,תיאורים גרפיים, מקסימום ומינימום לוקליים.2) שימוש בנגזרת מסדר שני וגבוה יותר, מינימום ומקסימום לוקליים.3) דוגמאות , קמירות וקעירות.4) קמירות וקעירות דוגמאות איכותיות, גרפים, אסימפטוטה אנכית +אופקית, חישוב נקודת פיתול ואסימפטוטה משופרת.5) כיצד מחשבים את אסימפטוטה משופעת +דוגמאות.6) עקמומיות , עקמומיות הפרבולה.7) דוגמא,... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 01, 2009
Date Modified in MERLOT: September 19, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: סדרות, משפט הסנדוויץ', מיטל, מתמטיקה, גבול סדרה מתכנסת, גבול, integral, סדרה חסומה, סדרה מונוטונית יורדת, differential, סדרה שואפת למינוס, maor, הנדסית, חשבון, המושג גבול, limit, אינטגרלי, איבר כללי, ערכי מקסימום, maths, מובן אינטואיטיבי, גבול של סדרה, הפרשים, limit theory, ערכי מינימום, חסם תחתון, shenkar, חסם עליון, סדרה שואפת לאינסוף, משפט הסנדביץ', שנקר, חשבונית, מאו"ר, mathematics, סדרה השואפת לפלוס', סדרה אינסופית, סדרת הפרשים, סדרה שואפת לפלוס, סדרה, סדרה מונוטונית, נסיגה, e, דיפרנציאלי, רציפות, נוסחת איבר כללי, סדרה מונוטונית עולה, סדרה לא מתכנסת, חדו"א, math, meital, calculus, מאור, תורת הגבולות, מיט"ל, גבולות, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Useful material in MERLOT
  avg: 3 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (1)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר המנגן וידאו
הרצת Java Applets (להנפשות)
יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.
 Log in as a guest.

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חדו"א 1 מוגבר - 3: תורת הגבולות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page