חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת
Peer Review for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת"
User Rating for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת"
Member Comments for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת"
Bookmark Collections for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת"
Course ePortfolios for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת

    

חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת

Logo for חדו
אוסף רביעי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר.האוסף עוסק בנושא מושג הנגזרת, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1. חישוב המספר הנגזר+ דוגמאות.2. חזרה + דוגמאות.3. דוגמאות + נגזרת של פונקציה fX.4. דוגמאות + נגזרת לא רציפה + משיק לפרבולה.5. המשך + כללי הגזירה היסודיים.6. כלל גזירה 2, כלל גזירה 3, גבול של מנה + דוגמאות.7. כלל גזירה 4, גזירה של פונקציה מורכבת, כלל השרשרת, שימוש במספר פונקציות מתווכות.8. נגזרת של פונקציה הפוכה, הקשר בין נגזרת של פונקציה לפונקציה ההפוכה לה.9.... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 01, 2009
Date Modified in MERLOT: September 19, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: פונקציה היפרבולית הפוכה, שנקר, מיטל, מאו"ר, פרוק לשברים חלקיים, מתמטיקה, derivatives, mathematics, כלל גזירה, נגזרת חלקית, integral, derivative, פונקציה היפרבולית, differential, maor, חישוב מספר נגזר, חשבון, לייבניץ, אינטגרלי, דיפרנציאלי, משיק לפרבולה, maths, כלל השרשרת, נוסחת לייבניץ, פונקציות מתווכות, חדו"א, מכפלת פונקציה טריגונומטרית, math, derivation, פונקציה הפוכה, נגזרת הפוכה, meital, calculus, נגזרות מסדרים גבוהים, shenkar, מאור, השוואת מונים, מיט"ל, כללי גזירה, פונקציה מורכבת, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (1)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר המנגן וידאו.
הרצת Java Applets (להנפשות).
יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.
 Log in as a guest.

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for חדו"א 1 מוגבר - 4: מושג הנגזרת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page