חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים
Peer Review for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים"
User Rating for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים"
Member Comments for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים"
Bookmark Collections for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים"
Course ePortfolios for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים

    

חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים

Logo for חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים
אוסף ראשון של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר.האוסף עוסק בנושא טורים, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1) פיתוח לטור חזקות - טור מקלורן + דוגמאות2) המשך פיתוח פונקציה לטור חזקות + דוגמאות3) המשך + דוגמאות4) הטור של טיילור נוסחה כללית + דוגמאות5) התכנסות והתבדרות של טורים + דוגמאות6) המשך - הוכחת המשפט, עקרון ההשוואה + דוגמא7) טור גיאומטרי אינסופי, טורים של מספרים קבועים המשך, טור סדרה אינסופית, משפט דאלמבר8) תנאי קושי להתכנסות טורים חיוביים, כלל האינטגרל, טורים עם... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: October 04, 2009
Date Modified in MERLOT: October 15, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: סדרות, series, שנקר, טור מספרים קבועים, התכנסות, דאלמבר, מיטל, מאו"ר, טורים, מקלורן, טור, טור חזקות, מתמטיקה, mathematics, integral, טור גאומטרי אינסופי, טור גאומטרי, כלל האינטגרל, differential, התבדרות, maor, חשבון, סדרה, טור אינסופי, אינטגרלי, דיפרנציאלי, maths, sequences, איברים חיוביים, טיילור, חדו"א, טור מקלורן, טור טיילור, math, משפט דאלמבר, איברים שליליים, נוסחת שארית, טור חיובי, sequence, טור שלישי, meital, calculus, shenkar, מאור, מיט"ל, נוסחת שלומייליך ראש, רדיוס התכנסות, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span dir="rtl"><span>דפדפן אקספלורר המנגן וידאו. </span></span><br/><span dir="rtl"><span>הרצת Java Applets (להנפשות). </span></span><br/><span dir="rtl"><span>יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.</span></span><br/><span dir="ltr"><span> Log in as a guest. </span><br /></span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for חדו"א 2 מוגבר - 1: טורים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page