חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים
Peer Review for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים"
User Rating for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים"
Member Comments for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים"
Bookmark Collections for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים"
Course ePortfolios for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים

    

חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים

Logo for חדו
אוסף שני של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר.האוסף עוסק בנושא פונקציות בנות מספר משתנים, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1) פונקציות של מספר משתנים + תחום קיום של פונקציה.2) תחום קיום - דוגמאות , גבול של פונקציה.3) נגזרות חלקיות, משפט וייר שטרסט, מושג הדיפרנציאל.4) משפט חזרה + דוגמאות.5) דוגמאות - המשך, היעקוביאן + דוגמא.6) נגזרת לפי כיוון, וקטור הגרדיאנט ושימושו.7) מושג הגרדיאנט + דוגמאות.8) כח משמר, מקסימום ומינימום לפונקציה בת 2 משתנים.9) תנאים למינימום... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: October 04, 2009
Date Modified in MERLOT: October 15, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תחום קיום, שנקר, דיפרנציאל, משפט וייר שטרסט, מיטל, מאו"ר, לגראנג', הסיין, מתמטיקה, 3 משתנים, 2 משתנים, Hessian, mathematics, נקודת אוכף, נגזרת חלקית, integral, וקטור הגרדיאנט, מקסימום, differential, multivariate, maor, חשבון, multivariable, היעקוביאן, כח משמר, משפט לייבניץ, לייבניץ, יעקוביאן, אינטגרלי, גרדיאנט, דיפרנציאלי, maths, נגזרת לפי כיוון, מינימום, משפט הביינים, לגרנג', חדו"א, math, נגזרות חלקיות, מספר משתנים, meital, calculus, shenkar, מאור, מיט"ל, פונקציות בנות מספר משתנים, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר המנגן וידאו.
הרצת Java Applets (להנפשות).
יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.
 Log in as a guest.

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for חדו"א 2 מוגבר - 2: פונקציות בנות מספר משתנים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page