חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות
Peer Review for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות"
User Rating for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות"
Member Comments for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות"
Personal Collections for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות

    

חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות

Logo for חדו
אוסף חמישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר.האוסף עוסק בנושא קואורדינטות עקומות, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1) קואורדינטות עקומות - מבוא, דוגמא 1, דוגמא 2 - מערכת גלילית, דוגמא 3 - מערכת קוית אורטוגונלית, הרוטור.2) קואורדינטות עקומות המשך, אלמנט האורך בקבוצות עקומות, המטריקה של המרחב.3) מערכת גלילית - אלמנט האורך , אלמנט הנפח , וקטור הגרדינט בפונקציה סקלרית.4) המשך הדוגמא, הדיברגנץ בקבוצת עקומות, חישוב הרוטור ושימוש בנוסחת הגרדיינט, סיכום הדוגמא.להרצאות... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: October 04, 2009
Date Modified in MERLOT: October 15, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: קורדינטות, שנקר, גרדיינט, מטריקה, קבוצות עקומות, מיטל, מאו"ר, רוטור, אלמנט האורך, מתמטיקה, mathematics, הדיברגנץ, integral, מערכת קווית אורטוגונלית, מרחב, differential, מערכת גלילית, maor, חשבון, coordinates, אינטגרלי, דיפרנציאלי, maths, קואורדינטות עקומות, קואורדינטות, נוסחת הגרדיינט, מטריקה של המרחב, חדו"א, math, curvilinear coordinates, meital, וקטור, curvilinear, calculus, אלמנט הנפח, shenkar, מאור, מיט"ל, curved, פונקציה סקלרית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר המנגן וידאו.
הרצת Java Applets (להנפשות).
יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.
 Log in as a guest.

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חדו"א 2 מוגבר - 5: קואורדינטות עקומות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page