חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות
Peer Review for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
User Rating for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Member Comments for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Personal Collections for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות

    

חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות

Logo for חדו
אוסף שישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר.האוסף עוסק בנושא מבוא לפונקציות מרוכבות, ומכיל הרצאות וידאו בנושאים:1)מבוא לפונקציות מרוכבות - מספרים מרוכבים, מושג הפונקציה המרוכבת+ דוגמא.2) דוגמאות, פונקציות לוגריתמיות, מציאת החלקים המדומים והממשיים.3) רציפות פונקציה מרוכבת, הגדרת הפונקציה הרציפה.4)הנגזרת של הפונקציה המרוכבת, תנאי קושי רימן לקיום הפונקציה המרוכבת.5) המשך + דוגמאות + תכונה מעניינת של פונקציה אנליטית.6)פונקציה אנליטית, אינטגרציה של פונקציות מרובות... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Java Applet
Date Added to MERLOT: October 04, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: שנקר, חלק מדומה, מיטל, מאו"ר, פונקציה אנליטית, קוטב לפונקציה, חלק ממשי, מתמטיקה, analysis, mathematics, מספר מרוכב, integral, function, משפט האינטגרל של קושי, differential, נגזרת מרוכבת, מרוכב, מספרים מרוכבין, פונקציות מרוכבות, פונקציות לוגריתמיות, maor, לוגריתם, הוכחה באינדוקציה, חשבון, complex analysis, תנאי קושי רימן, אינטגרלי, דיפרנציאלי, maths, רציפות, קיום, אינטגרציה של פונקציות מרובות, פונקציה רציפה, חדו"א, math, משפט קושי, פונקציה לא אנליטית, meital, complex function, calculus, shenkar, מאור, מיט"ל, פונקציה לוגריתמית, פונקציה מרוכבת, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר המנגן וידאו.
הרצת Java Applets (להנפשות).
יש ללחוץ על "התחבר כאורח" על מנת לצפות באובייקט.
 Log in as a guest.

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חדו"א 2 מוגבר - 6: מבוא לפונקציות מרוכבות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page