נישואים פוליטיים
Peer Review for material titled "נישואים פוליטיים"
User Rating for material titled "נישואים פוליטיים"
Member Comments for material titled "נישואים פוליטיים"
Personal Collections for material titled "נישואים פוליטיים"
Learning Exercises for material titled "נישואים פוליטיים"
Accessibility Info for material titled "נישואים פוליטיים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

נישואים פוליטיים

    

נישואים פוליטיים

Logo for נישואים פוליטיים
דף מידע על נישואים פוליטיים בתקופת המקרא, על משמעותם המדינית ועל היחס של המספר המקראי אליהם.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: October 05, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תנ"ך, מיטל, מאו"ר, Israel, people, נישואים פוליטיים, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, הסטוריה, יהדות ועם ישראל, maor, מט"ח, Jewish, נישואין, CET, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, מאור, נשים נוכריות, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה, נישואים, פוליטיים

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת


Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for נישואים פוליטיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page