עונת החפירות הרביעית ברמת רחל
Peer Review for material titled "עונת החפירות הרביעית ברמת רחל"
User Rating for material titled "עונת החפירות הרביעית ברמת רחל"
Member Comments for material titled "עונת החפירות הרביעית ברמת רחל"
Bookmark Collections for material titled "עונת החפירות הרביעית ברמת רחל"
Course ePortfolios for material titled "עונת החפירות הרביעית ברמת רחל"
Learning Exercises for material titled "עונת החפירות הרביעית ברמת רחל"
Accessibility Info for material titled "עונת החפירות הרביעית ברמת רחל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

עונת החפירות הרביעית ברמת רחל

    

עונת החפירות הרביעית ברמת רחל

Logo for עונת החפירות הרביעית ברמת רחל
סרטון וידאו ובו סיור ברמת רחל בסוף עונת החפירות הרביעית באתר. הסרטון מתאר את הממצאים המרכזים שנראים כיום בתל ומספר בקצרה על תקופות ההתישבות השונות בתל, מן התקופה הברזלית (המאה השמינית לפנה"ס) ועד התקופה המוסלמית (המאה התשעית לספירה)
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: October 05, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תנ"ך, אתר ארכאולוגי, מיטל, מאו"ר, Israel, people, ארכאולוגיה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, הסטוריה, יהדות ועם ישראל, רמת רחל, maor, מט"ח, Jewish studies, Jewish, ארכיאולוגיה מקראית, CET, סרטון, מלוכה, יהדות, עם ישראל, מקרא, history, אתרים ארכיאולוגיים, מטח, meital, וידאו, מאור, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן קבצי וידאו
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for עונת החפירות הרביעית ברמת רחל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page