מעלות אחז
Peer Review for material titled "מעלות אחז"
User Rating for material titled "מעלות אחז"
Member Comments for material titled "מעלות אחז"
Personal Collections for material titled "מעלות אחז"
Learning Exercises for material titled "מעלות אחז"
Accessibility Info for material titled "מעלות אחז"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מעלות אחז

    

מעלות אחז

Logo for מעלות אחז
סרטון המציג דגם של "מעלות אחז" (מלכים ב', כ', 11) כמבנה המשמש "שעון שמש" , לפי פירושו של הארכיאולוג המקראי יגאל ידין. צולם בנאות קדומים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: October 05, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אחז, תנ"ך, נאות קדומים, מיטל, מאו"ר, ארכיאולוגיה, Israel, people, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, יהדות ועם ישראל, maor, Jewish studies, מט"ח, שעון שמש, Jewish, ארכיאולוגיה מקראית, CET, מלך יהודה, סרטון, מעלות אחז, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, וידאו, מאור, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן קבצי וידאו, רמקולים

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מעלות אחז

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page