העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים
Peer Review for material titled "העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים"
User Rating for material titled "העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים"
Member Comments for material titled "העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים"
Personal Collections for material titled "העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים"
Learning Exercises for material titled "העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים"
Accessibility Info for material titled "העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים

    

העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים

Logo for העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים
סרטון העוסק בתפקידה העקרי של העיר בתקופת המקרא - מרכז מנהלי לגביית מיסים, ומראה את העדויות הארכיאולגיות לכך. הסרטון צולם בתל באר שבע ובתל מגידו.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: April 02, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: עיר, תנ"ך, מיטל, מאו"ר, Israel, people, ערים, מסים, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, יהדות ועם ישראל, תקופת המקרא, maor, גביית מסים, Jewish studies, מט"ח, תל מגידו, Jewish, מרכז גבייה, CET, סרטון, מקראנט, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, וידאו, מאור, מיט"ל, תל באר שבע, bible, תקופת המלוכה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן קבצי וידאו, רמקולים

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for העיר - מרכז מנהלי לגביית מיסים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page