מסע סנחריב ליהודה
Peer Review for material titled "מסע סנחריב ליהודה"
User Rating for material titled "מסע סנחריב ליהודה"
Member Comments for material titled "מסע סנחריב ליהודה"
Personal Collections for material titled "מסע סנחריב ליהודה"
Learning Exercises for material titled "מסע סנחריב ליהודה"
Accessibility Info for material titled "מסע סנחריב ליהודה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מסע סנחריב ליהודה

    

מסע סנחריב ליהודה

Logo for מסע סנחריב ליהודה
נויה שגיב, מורה לתנ"ך וחברת צוות מקראנט, בשיעור על מסע סנחריב ליהודה וההכנות שערך חזקיהו המלך לקראת המסע. השיעור מתבסס על המסופר בספר מלכים ב י"ח וממצאים חוץ מקראיים כגון: כתובות, תבליטים וממצאים ארכיאולוגים. השיעור הועבר בפני תלמידים במסגרת הפרויקט "לומדים ביחד".
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: December 05, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תנ"ך, סנחריב, מיטל, מאו"ר, ארכיאולוגיה, Israel, מלך אשור, people, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, יהדות ועם ישראל, maor, Jewish studies, מט"ח, Jewish, CET, סרטון, מקראנט, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, תל לכיש, meital, וידאו, מאור, מיט"ל, תל באר שבע, bible, תקופת המלוכה, ממצא ארכיאולוגי, יהודה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן קבצי וידאו, רמקולים

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מסע סנחריב ליהודה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page