העיר המקראית
Peer Review for material titled "העיר המקראית"
User Rating for material titled "העיר המקראית"
Member Comments for material titled "העיר המקראית"
Personal Collections for material titled "העיר המקראית"
Learning Exercises for material titled "העיר המקראית"
Accessibility Info for material titled "העיר המקראית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

העיר המקראית

    

העיר המקראית

Logo for העיר המקראית
סרטון העוסק בעיר המקראית ומדגים את מוסדותיה דרך הממצא הארכיאולוגי בתל באר שבע.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: October 05, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: עיר, מוסדות, תנ"ך, מיטל, מאו"ר, ארכיאולוגיה, Israel, people, ערים, העיר המקראית, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, יהדות ועם ישראל, maor, Jewish studies, מט"ח, Jewish, CET, באר שבע, סרטון, מקראנט, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, וידאו, מאור, מיט"ל, תל באר שבע, bible, תקופת המלוכה, ממצא ארכיאולוגי

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת המנגן קבצי וידאו, רמקולים

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for העיר המקראית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page