ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני
Peer Review for material titled "ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני"
User Rating for material titled "ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני"
Member Comments for material titled "ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני"
Personal Collections for material titled "ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני"
Learning Exercises for material titled "ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני"
Accessibility Info for material titled "ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני

    

ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני

Logo for ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני
מפה המתארת את הגבולות הרחבים של ממלכת ישראל בימי ירבעם בן יואש (790-750/49 לפנה"ס) ושל ממלכת יהודה בימי עוזיה (788/7- 735/6 לפנה"ס). על תקופה זו מספר המקרא במלכים ב' פרקים יד-טו. בתקופה זו השתחררה ממלכת ישראל לחלוטין מעול ממלכת ארם. נראה שממלכת יהודה וממלכת ישראל שיתפו פעולה בינהן, ושתי הממלכות שגשגו .
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: December 08, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תנ"ך, ממלכת ישראל, ירבעם בן יואש, מיטל, מאו"ר, ארם, המלך, Israel, קרטוגרפיה, people, Judah, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, kingdom, יהדות ועם ישראל, תמונה, map, maor, מפה, Jewish studies, מט"ח, Jewish, CET, מקראנט, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, ממלכת יהודה, מאור, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה, עוזיה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ממלכת יהודה בימי עזיה וממלכת ישראל בימי ירבעם השני

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page