גלות שומרון
Peer Review for material titled "גלות שומרון"
User Rating for material titled "גלות שומרון"
Member Comments for material titled "גלות שומרון"
Personal Collections for material titled "גלות שומרון"
Learning Exercises for material titled "גלות שומרון"
Accessibility Info for material titled "גלות שומרון"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

גלות שומרון

    

גלות שומרון

Logo for גלות שומרון
מפה המתארת את הגליית ישראל משומרון בעקבות החרבתה על ידי סרגון מלך אשור בשנת 720 לפנה"ס. במלכים ב' פרק י"ז מסופר שלאחר שלוש שנות מצור על שומרון נכבשה העיר ותושביה הוגלו לאשור (פסוק 6) ויושבו "בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי". במקצת מהערים הנזכרות נמצאו כתובות וכלים שבהם נזכרים שמות ישראלים. במקביל להגליית תושבי שומרון צפונה הובאו לשומרון גולים מערים מורדות אחרות (פסוק 24). שיטת ההגליה הדו כיוונית הייתה מקובלת באמפריה האשורית ונועדה להחליש את כוחן של הקבוצות האתניות. עקירתן ממקומן ועירבובן זו בזו... More
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: October 05, 2009
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תנ"ך, מיטל, מאו"ר, סרגון השני, Israel, קרטוגרפיה, people, גלות, מסלול, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, יהדות ועם ישראל, תמונה, map, maor, מפה, Jewish studies, מט"ח, Jewish, CET, מקראנט, יהדות, מלוכה, עם ישראל, מקרא, history, שומרון, אשור, מטח, meital, גלות אשור, מאור, מיט"ל, הגליית שומרון, bible, סרגון, תקופת המלוכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for גלות שומרון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page