צלמית בעל ממגידו
Peer Review for material titled "צלמית בעל ממגידו"
User Rating for material titled "צלמית בעל ממגידו"
Member Comments for material titled "צלמית בעל ממגידו"
Personal Collections for material titled "צלמית בעל ממגידו"
Learning Exercises for material titled "צלמית בעל ממגידו"
Accessibility Info for material titled "צלמית בעל ממגידו"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

צלמית בעל ממגידו

    

צלמית בעל ממגידו

Logo for צלמית בעל ממגידו
תצלום של צלמית (פסלון) האל בעל, שנמצאה במגידו. גובה : כ- 25 ס"מ. תארוך: מאות יג' - יב' לפני סה"נ. בעל הוא אל הסערה והפריון הכנעני, אליל הצידונים.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: צילום, תצלום, תנ"ך, צידון, photograph, מגידו, מיטל, מאו"ר, בעל, ארכיאולוגיה, Israel, people, פולחנים עתיקים, כנעני, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מוזיאון ישראל ירושלים, יהדות ועם ישראל, תמונה, צלמית, maor, אל הסערה והפריון, Baal, Jewish studies, מט"ח, statuette, Ba'al, icon, פסלון, Jewish, ארכיאולוגיה מקראית, Israel museum Jerusalem, CET, יהדות, מלוכה, photo, עם ישראל, מקרא, history, מטח, meital, עבודה זרה, מאור, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה, אליל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for צלמית בעל ממגידו

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page