קודש הקודשים בערד
Peer Review for material titled "קודש הקודשים בערד"
User Rating for material titled "קודש הקודשים בערד"
Member Comments for material titled "קודש הקודשים בערד"
Personal Collections for material titled "קודש הקודשים בערד"
Learning Exercises for material titled "קודש הקודשים בערד"
Accessibility Info for material titled "קודש הקודשים בערד"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

קודש הקודשים בערד

    

קודש הקודשים בערד

Logo for קודש הקודשים בערד
תצלום של שני מזבחות שנתגלו במקדש המצודה הישראלית בערד. גובה: 51 ס"מ, 60 ס"מ, רוחב : כ 30 ס"מ. תארוך : מאה י' לפני סה"נ . שני המזבחות נתגלו בדביר המקדש הישראלי מתקופת המלוכה, שנחשף בערד.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארץ ישראל, צילום, תצלום, תנ"ך, photograph, דביר, מיטל, מאו"ר, מזבחות, ארכיאולוגיה, Israel, people, במה, מזבח, הסטוריה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מוזיאון ישראל ירושלים, יהדות ועם ישראל, תמונה, ישראל, maor, Jewish studies, מט"ח, Jewish, מקדש, ארכיאולוגיה מקראית, Israel museum Jerusalem, קודש הקודשים, CET, מצודה, יהדות, מלוכה, photo, עם ישראל, מקרא, history, מטח, ערד, המצודה הישראלית, meital, מאור, מיט"ל, bible, תקופת המלוכה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for קודש הקודשים בערד

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page