מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש
Peer Review for material titled "מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש"
User Rating for material titled "מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש"
Member Comments for material titled "מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש"
Bookmark Collections for material titled "מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש"
Course ePortfolios for material titled "מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש"
Learning Exercises for material titled "מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש"
Accessibility Info for material titled "מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש

    

מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש

Logo for מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש
דף אינטראקטיבי בנושא תכנון , הכולל הדמייה, שאלות סגורות הכוללות בדיקה, ושאלות פתוחות. הדף עוסק בתכנון מערכת חימום מים באמצעות השמש, עם קולטי שמש יעילים מבחינת שטח, צבע ושקיפות.
Material Type: Simulation
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: חימום, אנרגיה סולרית, מיטל, מאו"ר, אנרגיה חלופית, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, alternative energy sources, מקורות אנרגיה, איכות הסביבה, אנרגיות חלופיות, דוד, maor, אנרגיה, מט"ח, מים, שקיפות, CET, environmental science, solar, שטח, שמש, מטח, environment, chemistry, meital, מדעי הסביבה, מאור, מיט"ל, התחממות כדור הארץ, אופק, צבע, מדעי החומר, energy

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר מגרסה 6 ומעלה, נגן פלאש מגרסה 10.0 ומעלה

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מתכננים מערכת חימום הפועלת באמצעות השמש

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page