מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום
Peer Review for material titled "מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום"
User Rating for material titled "מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום"
Member Comments for material titled "מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום"
Bookmark Collections for material titled "מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום"
Course ePortfolios for material titled "מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום"
Learning Exercises for material titled "מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום"
Accessibility Info for material titled "מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום

    

מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום

Logo for מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום
5 דפי פעילות אינטראקטיבית בנושא מערכת השמש, הכוללים הדמייה, שאלות סגורות, טקסט, שאלות פתוחות ופעילויות חקירה ברשת. הדפים עוסקים בנושא מערכת השמש, הגורמים השמימיים הכלולים בה, סיכויי ההתנגשות של אסטרואידים מטאוריטים מטאורים ושביטים, חיפוש חיים בחלל, פרויקטים בחלל וחקירת תופעת כתמי השמש כדוגמא, וטלסקופ החלל האבל.
Material Type: Tutorial
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: שביטים, sunspots, מיטל, מאו"ר, כוכבי לכת, כתמי שמש, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, outer space, maor, מטאוריטים, אסטרואידים, טלסקופ החלל, מט"ח, Hubble, אסטרונומיה, solar system, מטאורים, CET, astronomy, מדעי החלל, שמש, planets, מטח, meital, האבל, מאור, מיט"ל, מערכת השמש, אופק, כדור הארץ והיקום, חיים בחלל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר מגרסה 6 ומעלה, נגן פלאש מגרסה 10.0 ומעלה

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מערכת השמש - המשפחה שלנו ביקום

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page