סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל
Peer Review for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
User Rating for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Member Comments for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Personal Collections for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Learning Exercises for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Accessibility Info for material titled "סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל

    

סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל

Logo for סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל
דף אינטראקטיבי בנושא מעלים חשמליים במכשירי חשמל, המכיל הדמייה, משחקים עם בדיקה, טקסט אינפורמטיבי ושאלות. הדף עוסק במערכות טכנולוגיות ומאפייניהן המשותפים: חלקים העובדים בבשיתוף פעולה, סדר וארגון, קלט ופלט.
Material Type: Tutorial
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 06, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: technology, מערכת טכנולוגית, קלט, מיטל, מאו"ר, CET, פלט, מעגל חשמלי, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, טכנולוגיה, מטח, meital, maor, מאור, מיט"ל, electricity, אופק, מט"ח, חשמל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר מגרסה 6 ומעלה, נגן פלאש מגרסה 10.0 ומעלה

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for סוגרים מעגל - מעגל חשמלי במכשירי חשמל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page