נפח וכמות
Peer Review for material titled "נפח וכמות"
User Rating for material titled "נפח וכמות"
Member Comments for material titled "נפח וכמות"
Bookmark Collections for material titled "נפח וכמות"
Course ePortfolios for material titled "נפח וכמות"
Learning Exercises for material titled "נפח וכמות"
Accessibility Info for material titled "נפח וכמות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

נפח וכמות

    

נפח וכמות

Logo for נפח וכמות
דף עבודה אינטראקטיבי בנושא מדידת נפח של גופים באמצעות משורה ומים, והשוואה בין נפחים. הדף כולל הדמייה של ניסוי, ושאלות סגורות עם בדיקה. מצורף לדף מונחון, ובוחן עצמי עם בדיקה. מיועד לכיתות ג'-ד'.
Material Type: Simulation
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 07, 2009
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: השוואת נפחים, כימיה, technology, משורה, מיטל, מאו"ר, חומרים, science, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, חומר, מדידה, maor, quantity, נפח, מדידת נפח, מט"ח, תורת החומר, מים, CET, קל וחומר, כמות, measurement, מטח, chemistry, meital, volume, מאור, מיט"ל, מדעי החומר

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר מגרסה 6 ומעלה, נגן פלאש מגרסה 10.0 ומעלה

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for נפח וכמות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page