קל וחומר
Peer Review for material titled "קל וחומר"
User Rating for material titled "קל וחומר"
Member Comments for material titled "קל וחומר"
Personal Collections for material titled "קל וחומר"
Learning Exercises for material titled "קל וחומר"
Accessibility Info for material titled "קל וחומר"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

קל וחומר

    

קל וחומר

Logo for קל וחומר
אסופת דפי עבודה אינטראקטיבית בנושא תורת החומר לכיתות ג'-ד' וה'-ו':מחזור המים בטבע, תכונות חומרים, נקודות קפאון ורתיחה של המים, היווצרות עיבוד ושימושי הנפט, חומרי דלק, מדידת והשוואת נפחים, הפרדת תערובות, תמיסה ממס ומומס, שימור החומר, הפקת האשלג ממי ים המלח.הדפים כוללים הדמייות של ניסויים ותהליכים, ושאלות סגורות ופתוחות עם בדיקה. מצורפים לדפים מונחונים, ובוחנים עצמיים עם בדיקה.
Material Type: Collection
Technical Format: Flash
Date Added to MERLOT: October 07, 2009
Date Modified in MERLOT: November 29, 2009
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: technology, כימיה, נקודת קפאון, מיטל, מאו"ר, מומס, חומרי דלק, מצבי צבירה, חומרים, science, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מחזור המים, חומר, maor, נפח, כמות החומר, מדידת נפח, נפט, תורת החומר, מט"ח, גז, תכונות חומרים, נקודת רתיחה, שימור החומר, נוזל, CET, קל וחומר, תמיסה, ים המלח, אשלג, מטח, הפרדת תערובת, chemistry, meital, מאור, מיט"ל, מדעי החומר, ממס, מוצק

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Useful material in MERLOT
  avg: 3 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אקספלורר מגרסה 6 ומעלה, נגן פלאש מגרסה 10.0 ומעלה

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for קל וחומר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page