הערכה ושיקום של כישורי נהיגה
Peer Review for material titled "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה"
User Rating for material titled "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה"
Member Comments for material titled "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה"
Bookmark Collections for material titled "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה"
Course ePortfolios for material titled "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה"
Learning Exercises for material titled "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה"
Accessibility Info for material titled "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הערכה ושיקום של כישורי נהיגה

    

הערכה ושיקום של כישורי נהיגה

Logo for הערכה ושיקום של כישורי נהיגה
אתר מלווה של קורס "הערכה ושיקום של כישורי נהיגה" העוסק בתחום הארגונומיה בנהיגה, שהוא תחום חדש בריפוי בעיסוק.כדי לקרב את העולם האקדמי לעולם הקליני בוצעו  בקורס הפעולות הבאות: (1) הסרטת ארבעה סרטים באורך שעה כל אחד, המתארים מצבים ומקרים בסביבת הנהיגה. (2) שיעור בקורס בו התקיימה שיחת ועידה מומחים בתחום במרכז לריפוי בעיסוק באוסטרליה. (3) הסרטת התנסות אמפירית עם אנשים בעלי מוגבלות בתחום הנהיגה לצורך שימוש עתידי.
Material Type: Online Course
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: November 04, 2009
Date Modified in MERLOT: January 05, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: skills, שיקום, קול קורא ות"ת, מיטל, מאו"ר, vatat, driving, kol kore, הערכה, ארגונומיה בנהיגה, ות"ת, כישורי נהיגה, רפואה, occupational therapy, ותת, נהיגה, meital, מיט"ל, maor, מאור, ריפוי בעיסוק

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת, ניגון מצגות, ניגון סרטונים
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הערכה ושיקום של כישורי נהיגה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page