ניהול השיווק
Peer Review for material titled "ניהול השיווק"
User Rating for material titled "ניהול השיווק"
Member Comments for material titled "ניהול השיווק"
Personal Collections for material titled "ניהול השיווק"
Learning Exercises for material titled "ניהול השיווק"
Accessibility Info for material titled "ניהול השיווק"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ניהול השיווק

    

ניהול השיווק

Logo for ניהול השיווק
קורס מקוון בנושא ניהול השיווק. הקורס נועד ללמידה מקוונת תוך שימוש בחומר מקוון כגון: קישורים למאגרי מידע, מאמרים מדעיים, עיתונות מקומית, תרגול מקוון, ראיונות וידאו עם בכירים בתחום השיווק וקישורים למערכות מידע שיווקיות (MIS). בקורס נלמדים מושגי יסוד המשמשים ככלי-ניתוח בניהול בכלל ובשיווק בפרט, מוקנים כלי ניתוח לקבלת החלטות בשיווק, נלמד חומר תיאורטי כתשתית להבנת תהליכים שיווקיים ומפותחת בקרב הלומדים גישה ביקורתית לתיאוריות הנלמדות תוך הדגשת קיומם של היבטים תיאורטיים מתחרים. הקורס מזמן שימוש רב... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: November 05, 2009
Date Modified in MERLOT: January 05, 2011
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ניהול, marketing, קול קורא ות"ת, ניהול השיווק, מיטל, Open University Israel, מאו"ר, vatat, kol kore, האוניברסיטה הפתוחה, ות"ת, שיווק, ותת, meital, מיט"ל, maor, מאור, management

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת, הרצת מצגות, הרצת קטעי וידאו

Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ניהול השיווק

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page