פסיכולוגיה ניסויית
Peer Review for material titled "פסיכולוגיה ניסויית"
User Rating for material titled "פסיכולוגיה ניסויית"
Member Comments for material titled "פסיכולוגיה ניסויית"
Bookmark Collections for material titled "פסיכולוגיה ניסויית"
Course ePortfolios for material titled "פסיכולוגיה ניסויית"
Learning Exercises for material titled "פסיכולוגיה ניסויית"
Accessibility Info for material titled "פסיכולוגיה ניסויית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פסיכולוגיה ניסויית

    

פסיכולוגיה ניסויית

Logo for פסיכולוגיה ניסויית
אתר מלווה קורס בפסיכולוגיה ניסויית אשר כולל: הרצאות מוקלטות ומצגות לכל אחד מהנושאים בקורס, מאגר של שאלות עזר למבחן הכולל שאלות ותשובות מפורטות, מצגות לתרגול ומאגר שאלות שכיחות. כל אלה מאפשרים לסטודנטים לחזור על החומר הנלמד בקצב ובזמן שנוח להם. שימוש בקבוצות דיון מאפשר לסטודנטים ליצור קשר אחד עם השני ועם המתרגלים לצורך סיוע.
Material Type: Online Course
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: November 05, 2009
Date Modified in MERLOT: November 05, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אחוה, המכללה האקדמית אחוה, אוניברסיטת בן-גוריון, פסיכולוגיה ניסויית, קול קורא ות"ת, מיטל, מאו"ר, vatat, ahva, kol kore, ות"ת, bgu, ותת, פסיכולוגיה, meital, psychology, מיט"ל, maor, מאור, empirical, מדעי ההתנהגות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span>דפדפן רשת, הרצת מצגות, ניגון סרטי וידאו</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for פסיכולוגיה ניסויית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page