הסיפור העממי - הסיפור שלנו
Peer Review for material titled "הסיפור העממי - הסיפור שלנו"
User Rating for material titled "הסיפור העממי - הסיפור שלנו"
Member Comments for material titled "הסיפור העממי - הסיפור שלנו"
Bookmark Collections for material titled "הסיפור העממי - הסיפור שלנו"
Course ePortfolios for material titled "הסיפור העממי - הסיפור שלנו"
Learning Exercises for material titled "הסיפור העממי - הסיפור שלנו"
Accessibility Info for material titled "הסיפור העממי - הסיפור שלנו"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הסיפור העממי - הסיפור שלנו

    

הסיפור העממי - הסיפור שלנו

Logo for הסיפור העממי - הסיפור שלנו
פעילות יצירתית בספרות המסכמת את נושא הסיפור העממי. התלמידים כותבים סיפור עממי עפ"י המאפיינים שנלמדו, מנתחים ומעריכים סיפורי עמיתים עבודתם בוחרים בסיפור הטוב ביותר. הפעילות מתנהלת בפורום ייעודי.מיועד לכיתות ז'.פיתחו: יאירה פינטו מקיף ח', אשדוד בהנחיית גילה לוי.
Material Type: Assignment
Technical Format: .doc
Date Added to MERLOT: November 08, 2009
Date Modified in MERLOT: November 10, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ספרות, ניתוח, מכון ויצמן, מיטל, מאו"ר, literature, Weizmann, כתו"ם, Israel, סיפור, כתום, folktale, מכון דוידסון, הערכה, Davidson, meital, הסיפור העממי, מיט"ל, maor, מאור, כתיבה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span>דפדפן רשת, וורד</span><br/>
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for הסיפור העממי - הסיפור שלנו

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page