חדו"א 1, 2
Peer Review for material titled "חדו"א 1, 2"
User Rating for material titled "חדו"א 1, 2"
Member Comments for material titled "חדו"א 1, 2"
Personal Collections for material titled "חדו"א 1, 2"
Learning Exercises for material titled "חדו"א 1, 2"
Accessibility Info for material titled "חדו"א 1, 2"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חדו"א 1, 2

    

חדו"א 1, 2

Logo for חדו
סביבת למידה לקורס מתמטיקה - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הכוללת:• אתר קורס.• ספר ווירטואלי של הקורס שכולל החומר התיאורטי עם קישורים להדגמות.• סיכומים של החומר התיאורטי.• אוסף שאלות ובעיות ללמידה עצמית לפני תרגול בכיתה.• מערכי תרגול שכוללים תוכנית מפורטת של שיעור תרגול, שאלות, שאלות לדיון, סיכומים, שיעורי בית.• אוסף מטלות עם הנחיות ורמזים שניתנות לסטודנטים דרך מערכת Webassign המאפשרת לקבל משוב מיידי.• בחנים שבועיים - ניתנים כמשימה משותפת, הפתרונות נבדקים ע"י צוות ההוראה, לאחר הבדיקה ניתן ציון... More
Material Type: Online Course
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 08, 2009
Date Modified in MERLOT: November 08, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: קול קורא ות"ת, מאו"ר, מיטל, vatat, braude, מתמטיקה, mathematics, integral, ות"ת, differential, maor, חשבון, אינטגרלי, דיפרנציאלי, maths, kol kore, חדו"א, בראודה, math, ותת, meital, calculus, מאור, מיט"ל, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חדו"א 1, 2

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page