מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
Peer Review for material titled "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים"
User Rating for material titled "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים"
Member Comments for material titled "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים"
Bookmark Collections for material titled "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים"
Course ePortfolios for material titled "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים"
Learning Exercises for material titled "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים"
Accessibility Info for material titled "מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

    

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

Logo for מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
אתר מלווה קורס אלקטרוניקה לתלמידי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, בנושא מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים. האתר כולל הרצאות שהוקלטו וצולמו עם מצגותיהן תוך שימוש במחשב לוח ובתוכנת Camtasia Studio.
Material Type: Online Course
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 09, 2009
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אוניברסיטת בן-גוריון, electronics engineering, קול קורא ות"ת, מאו"ר, מיטל, vatat, analog, engineering, ות"ת, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, analog electronic circuits, מעגל, maor, הנדסת, electrical engineering, מעגלים אלקטרוניים, אנלוגי, kol kore, bgu, ותת, meital, circuit, מאור, מיט"ל, אלקטרוניקה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User review 4 average rating
 • User Rating: 4 user rating
 • Discussion (1 Comment)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת, ניגון סרטי וידאו ומצגות
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page
Avatar for Shmuel (Sam) Ben-Yaakov
4 years ago

Shmuel (Sam) Ben-Yaakov (Faculty)

This course was developed by Prof. Sam Ben-Yaakov and the video lectures are given by him.

 

קורס זה פותח ע"י פרופסור שמואל בן-יעקב והרצאות הוידאו ניתנו על ידו

Used in course