סטטיסטיקה לכלכלנים ב
Peer Review for material titled "סטטיסטיקה לכלכלנים ב"
User Rating for material titled "סטטיסטיקה לכלכלנים ב"
Member Comments for material titled "סטטיסטיקה לכלכלנים ב"
Personal Collections for material titled "סטטיסטיקה לכלכלנים ב"
Learning Exercises for material titled "סטטיסטיקה לכלכלנים ב"
Accessibility Info for material titled "סטטיסטיקה לכלכלנים ב"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סטטיסטיקה לכלכלנים ב

    

סטטיסטיקה לכלכלנים ב

Logo for סטטיסטיקה לכלכלנים ב
קורס מקוון מלא - סטטיסטיקה לכלכלנים ב. הקורס כולל תשע יחידות לימוד המקיפות את כל חומר הקורס, שבכל אחת מהן נעשה שימוש במגוון רכיבים טכנולוגיים, תוך התייחסות לארבעה ממדי הוראה ולמידה מרכזיים: רכיבים תוכניים (להקניית הידע והבנייתו, תוך שימוש במידע ויזואלי), רכיבים ניהוליים (לניהול וארגון הלמידה), רכיבים תקשורתיים (לתמיכה שוטפת, רפלקסיה, ולהבניית ידע משותף), ורכיבים להערכה עצמית של הלומד (לצורך מיקוד קשיים ותחושת שליטה בחומר הנלמד). השימוש בכל אלו בא ליצור סביבה התומכת בהבניית הידע אצל הלומד העצמאי... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: November 10, 2009
Date Modified in MERLOT: January 05, 2011
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: קול קורא ות"ת, מיטל, מאו"ר, vatat, סטטיסטיקה, kol kore, כלכלנים, statistics, ות"ת, ותת, meital, economics, מאור, maor, מיט"ל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת, הרצת סימולציות
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for סטטיסטיקה לכלכלנים ב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page