מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות
Peer Review for material titled "מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות"
User Rating for material titled "מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות"
Member Comments for material titled "מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות"
Personal Collections for material titled "מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות"
Learning Exercises for material titled "מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות"
Accessibility Info for material titled "מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות

    

מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות

Logo for מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות
פעילות העוסקת בהבנה של מדדים דמוגראפיים. מקובל לסווג את מדינות העולם למדינות "מפותחות" ומדינות "מתפתחות". קביעת רמת הפיתוח של מדינות העולם מתבססת על מספר רב של מדדים כלכליים, חברתיים ותרבותיים, באמצעותם ניתן ללמוד על המצב הכלכלי ורמת החיים במדינה.מיועד לכיתות ז'-ח'.מפתח/י הפעילות: התוכנית עובדה ע"פ תוכנית שנמצאה ברשת ע"י רונית לגאלי וזהבה אפל מחט"ב גוונים, ראש העין
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 12, 2009
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תרבות, מיטל, developed, מאו"ר, מדדים דמוגרפיים, Israel, geography, גיאוגרפיה, תל"ג, developing, מדדים דמוגראפיים, maor, מדינה מתפתחת, רמת חיים, חברה, דמוגרפיה, מכון ויצמן, גאוגרפיה, Weizmann, כלכלה, כתו"ם, כתום, nation, דמוגראפיה, country, מכון דוידסון, Davidson, meital, demographics, מאור, מיט"ל, מדינה מפותחת

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת, מעבד תמלילים
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מדדים דמוגראפיים – מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page