מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?
Peer Review for material titled "מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?"
User Rating for material titled "מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?"
Member Comments for material titled "מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?"
Personal Collections for material titled "מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?"
Learning Exercises for material titled "מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?"
Accessibility Info for material titled "מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?

    

מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?

Logo for מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?
מאמר המנתח את מדיניות הרווחה של ישראל מיום הקמתה ועד היום. כותבת המאמר מבקשת לבדוק את הפרדוקס לפיו דוקא ממשלת הליכוד הליברלית שהוקמה לאחר המהפך ב 1997, קידמה מדיניות רווחה, בעוד שממשלות העבודה שבאו אחריה זרזו את מדיניות ההפרטה והליברליזציה של המשק בישראל.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2009
Date Modified in MERLOT: December 01, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מיטל, מאו"ר, Israel, ליברלית, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, ישראל, liberal, maor, מט"ח, מהפך, כלכלה, CET, economy, welfare, ליכוד, רווחה, סוציאל-דמוקרטית, עבודה, מטח, meital, מדיניות, economics, מאור, מיט"ל, social democratic

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School, College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת.
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מתי הייתה מדינת הרווחה הישראלית סוציאל דמוקרטית?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page