אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל
Peer Review for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
User Rating for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Member Comments for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Personal Collections for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Learning Exercises for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Accessibility Info for material titled "אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל

    

אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל

Logo for אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל
מאמר בנושא אי שוויון חברתי בין אזורים גאוגרפיים בישראל."ישראל 2001", הוא פרסום חדש בסדרת האינדיקטורים החברתיים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדו"ח מציג אינדיקטורים של תנאים חברתיים ושל מצב הרווחה בישראל במגוון של תחומי חיים (בריאות, חינוך, תעסוקה ושכר), בשנים 1990-1999. כלולים בו אינדיקטורים חברתיים המודדים מגמות לאורך זמן בכלל האוכלוסייה ובחלקים ממנה, וכן השוואות בינלאומיות. בדו"ח זה נוסף פרק העוסק במצב הרווחה ובתנאים החברתיים באזורים גיאוגרפיים שונים בישראל בשנים 1995 ו-1999.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2009
Date Modified in MERLOT: December 01, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ישראל 2001, מיטל, מאו"ר, economy, CET, כלכלה, Israel, סטטיסטיקה, economic, שוויון, אזורים, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מטח, social, ישראל, meital, אי שוויון, מיט"ל, maor, מאור, economics, תנאים חברתיים, inequality, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Useful material in MERLOT
  avg: 3 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת.
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אי-שוויון חברתי בין אזורים גיאוגרפיים בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page