פועל ממתין
Peer Review for material titled "פועל ממתין"
User Rating for material titled "פועל ממתין"
Member Comments for material titled "פועל ממתין"
Personal Collections for material titled "פועל ממתין"
Learning Exercises for material titled "פועל ממתין"
Accessibility Info for material titled "פועל ממתין"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פועל ממתין

    

פועל ממתין

Logo for פועל ממתין
ציור: רות שלוס, פועל ממתין, 1956, שמן על בד, 54X81 ס"מ.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Image
Date Added to MERLOT: December 01, 2009
Date Modified in MERLOT: December 01, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ציור, Ruth Schloss, מאו"ר, מיטל, working class, Israel, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, ישראל, maor, חוסר מעש, painting, מט"ח, פועל ממתין, art, כלכלה, CET, economy, מעמד העובדים, מטח, רות שלוס, meital, שמן על בד, economics, מאור, מיט"ל, אומנות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת.
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פועל ממתין

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page