כימיה מחושמלת
Peer Review for material titled "כימיה מחושמלת"
User Rating for material titled "כימיה מחושמלת"
Member Comments for material titled "כימיה מחושמלת"
Personal Collections for material titled "כימיה מחושמלת"
Learning Exercises for material titled "כימיה מחושמלת"
Accessibility Info for material titled "כימיה מחושמלת"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כימיה מחושמלת

    

כימיה מחושמלת

Logo for כימיה מחושמלת
מאמר - תגובות כימיות יכולות לחולל זרם חשמלי וזרם חשמלי יכול לחולל שינוי כימי. חקירת הקשר הזה הובילה למהפכה האלקטרוכימית. על תגליותיהם של פורצי הדרך, ועד להמצאת הסוללות.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 06, 2009
Date Modified in MERLOT: December 06, 2009
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: כימיה, physics, מיטל, מאו"ר, batteries, CET, electrochemistry, אלקטרומגנטיות, סוללה, electromagnetics, פיזיקה, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, מטח, מגנטיות, chemistry, meital, battery, אלקטרוכימיה, מיט"ל, maor, מאור, פיסיקה, מט"ח, חשמל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן רשת.
Language: Hebrew, English
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כימיה מחושמלת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page